מאמרים לקניית סוכה

השוואה בין סוכות נחלים סוכות ירושלים וסוכות הדר
כתבה על סוכות נחלים, סוכות ירושלים, וסוכות הדר בעיתון מקור ראשון

סוכות נחלים וסוכות ירושלים - בשוק שמוכר כ-50 אלף סוכות בשנה בישראל בלבד - נוסדו בסוף שנות השמונים ובתחילת שנות התשעים. בהמשך נוסדה חברת סוכות הדר, סוכות גדנסקי, סוכות ישראל, סוכות ברנר, סוכות מהדרין וחברות סוכות נוספות. יהודים תמיד ידעו לשלב ביזנס ויידישקייט, והמסע אל מאחורי הקלעים של עולם הדיור העראי היה מרתק. בראש כל חברה גדולה עומד יהודי עם חלום, שמלבד הרצון להתפרנס, גם אכפת לו מאוד מדרישות הכשרות והוא מתרגש מהעובדה שהוא מסייע לאחיו לקיים את מצוות החג.מדריך וסקירה איך בונים סוכת נחלים או סוכת ירושלים או סוכת הדר
מדריך איך בונים סוכה לנצח של סוכות נחלים, סוכות ירושלים או של סוכות הדר
יש הרבה יצרני סוכות בישראל, ביניהם אפשר למצוא את סוכות נחלים, סוכות ירושלים, סוכות הדר, סוכות גדנסקי, סוכות רימונים, ועוד. צורת הרכבת הסוכה דומה בין רוב הסוכות. סקירה זאת של אתר זאפ תמציתית ומקיפה ותסביר לכם בפירוט רב איך בונים סוכה.
סוכות במחיר מבצע
המחאה החברתית גרסת הסוכות - סוכה במחיר מנצח
שני אחים שגדלו בגוש קטיף וראו בחג הסוכות ביטוי עליון של אמונה, החליטו לחולל מהפך בשוק מכירת הסוכות. הבאנו את סיפורם.
סוכה יפה ומעוצבת
10 עצות לעיצוב סוכה לנצח
רהיטים מהבית, קישוטים מאולתרים, אוספים אישיים וכלים מקוריים לארבעת המינים; אודית בונה סוכה מעוצבת וירוקה, ואתם מוזמנים לקבל השראה.
סוכת כשרה
מצות סוכה, זמן בנייתה ואופן בנייתה
שאלה: מדוע יושבים בסוכה שבעה ימים?
תשובה: כתוב בתורה (ויקרא כג, מב-מג): "בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים". והיינו, שציוונו הקב"ה לשבת בסוכות זכר לסוכות שהושיב בהם את אבותינו כשיצאו ממצרים. ופירשו חז"ל, שסוכות אלו הם ענני הכבוד שהקיף בהם הקב"ה את בני ישראל לבל יכם שרב ושמש (שלחן ערוך סימן תרכה).
סכך לסוכה
דיני סכך לסוכה
שאלה: מהם התנאים לסכך כשר?
תשובה: הסכך של הסוכה צריך שיהיו בו ג' תנאים כדי שיהיה כשר: א. שיהיה עשוי מדבר הצומח בארץ. ב. שיהיה תלוש. ג. שיהיה מדבר שאינו מקבל טומאה. לפיכך, אין לסכך בעורות, ניילונים, פלסטיק, ברזל, פירות וכדו', שכל אלו פסולים לעשות מהם סכך (שלחן ערוך סימן תרכט ס"א).
בד לסוכה
דיני בד לסוכה / דפנות הסוכה
שאלה: מהו מספר הדפנות (מחיצות) שצריכות להיות בסוכה?
תשובה: הסוכה צריך שיהיו לה 3 דפנות, 2 דפנות צריכות להיות מלאות, ודופן שלישית מספיק שתהיה באורך של 7 טפחים, שהם 56 ס"מ לשיטה המקילה ו70 ס"מ לשיטה המחמירה (עיין שלחן ערוך סימן תר"ל סעיפים ב'-ה', שם מבואר שלפעמים די אף בפחות מזה. ומ"מ כבר כתב הרמ"א שנהגו לעשות מחיצות שלימות כי אין הכל בקיאים בדין המחיצות). ויש להקפיד שלפחות 2 מחיצות יהיו מחוברות אחת לשניה בקרן, או לכל הפחות שלא יהיה ביניהם שיעור של 3 טפחים ריוח, שהם 24 ס"מ (רמ"א שם ס"ה, משנה ברורה ס"ק כ"ה, ביאור הלכה ד"ה 'כי המחיצות צריכות להיות מחוברים').
בדים לסוכה
בדים לסוכה ופריטים חשובים נוספים
הסוכות שחברתנו מייצרת ומשווקת מוצעות לקהל הישראלי במחירים הזולים ביותר בשוק, ומאידך נחשבות לאיכותיות ביותר ועומדות בכל דרישות הכשרות עם אישורים מגופים בולטים וידועים. בד המצנח שמשמש כדפנות הסוכה הינו חזק מאוד, אוורירי וניתן לכיבוס, כאשר קיימים בו שלושה או ארבעה חלונות, דלת אחת או שתיים, ואת הדלת גם ניתן גם להסיר בעת הצורך.
סוכות בירושלים
סוכות נחלים, סוכות ירושלים ואחרות – מהי בעצם סוכה כשרה?
בשוק המקומי קיימות מספר חברות המציעות פתרונות לחג הסוכות, כגון סוכות נחלים עם מסגרת ברזל או סוכות ירושלים עם רצועות לבוד, וזאת תחת שמות שונים בהתאם לחברה המשווקת. על המוצרים האלו לתת מענה למצוות ולהלכות החג שעוסקות בין היתר בזמן ההקמה, גודלה של הסוכה, בנייה תחת אילנות או פרגולות, סכך כשר, תליית קישוטים, חומרים לדפנות, ועוד. בשורות הבאות נבחן מספר היבטים הקשורים להלכות הקמת סוכה.
סוכה כשרה
סוכה כשרה - לקט דינים השייכים לכשרות הסוכה
אופן עשיית הדפנות: הסוכה צריך שיהיו לה ג' דפנות, והלכה למשה מסיני שדופן שלישית אינה צריכה להיות מלאה אלא די שיהיה בה שיעור ז' טפחים, שהם 56 ס"מ (סוכה דף ו:). ועיין בש"ע (סימן תרל סעיפים ב-ה) שיש אפשרות לעשות הדופן השלישית אף פחות מז' טפחים, ע"י העמדת הדופן השלישית במרחק של פחות מג' טפחים מאחת הדפנות, אלא שיש בזה חילוקי דינים בין מצב שהסוכה עשויה באופן שיש לה ב' דפנות הסמוכות זו לזו (כצורת האות ר') לבין שעשויה באופן שב' דפנותיה הן זו כנגד זו כמבוי. ע"ש. ומ"מ כל שעושה הדופן השלישית בשיעור של ז' טפחים שלמים, כשרה בכל אופן בב' סוגי הסוכות הנ"ל, וכן באופן כזה אין צריך לעשות צורת הפתח כמבואר ברמ"א (שם סעיף ג).
כשרות לסוכה
כשרות הסוכה - לקט דינים במצות ישיבה בסוכה
'תשבו' כעין תדורו: כתוב בתורה (ויקרא, כג, מב) "בסוכות תשבו שבעת ימים", ודרשו חז"ל, 'תשבו', כעין תדורו. ומכאן אמרו כל שבעת ימי הסוכות עושה אדם סוכתו קבע וביתו עראי. כיצד, היו לו כלים נאים, מעלן לסוכה. מצעות נאות, מעלן לסוכה. ואוכל ושותה וישן ומטייל ודר בסוכה כל שבעת ימים כדרך שהוא דר בביתו. (סוכה כח: ש"ע סימן תרלט ס"א). וצריך האדם להתחכם ולעשות הסוכה באופן שיהיה נוח לו לשהות שם כמה שיותר, ובאופן שיוכל לסדר כל ענייניו מתוך הסוכה, כי כל המוסיף בקיום המצוה מוסיפים לו ברכה מן השמים (בכורי יעקב שם סק"ב). ויראי שמים כמעט ואין נכנסים לבתיהם כל עיקר, רק שבתם וקימתם בסוכה (כה"ח ס"ק מג בשם החיד"א).
סוכה לנצח
סוכה לנצח
חג הסוכות הוא אחד החגים הנחמדים ביותר מבין חגי ישראל בגלל מספר סיבות. הוא חג שמגיע בעונה נעימה מאוד שבין הקיץ החם והמהביל ובין החורף הקר. הוא מגיע לאחר יום הכיפור התובעני והסגפני, ומעל לכל, בזכות מנהג אחד חגיגי והוא בניית הסוכה.
סוכות בירושלים
סוכות בירושלים
חג הסוכות מגיע מספר ימים לאחר יום כיפור והוא האחרון בסדרת חגי תשרי. החג נחוג לזכר המנהג הקדום שבו ישבו בני ישראל בסוכות בעת יציאת מצרים. לחג יש שם נוסף, חג האסיף. החג הינו חגיגי בזכות מצוות בניית הסוכות והישיבה בהן. בירושלים נחגג החג הזה בשכונות החילוניות, הדתיות והחרדיות כאחד, ובמסגרתו גם נערכות תחרויות של הסוכות היפות.
סוכות למכירה בזול
סוכות למכירה בזול
חג הסוכות הינו אחד משלושת הרגלים ואחד המאפיינים המייחדים אותו מהאחרים הוא מנהג בניית הסוכה. החג נחוג במשך שבעה ימים ובמהלכו רבים מבלים זמן ניכר בתוך הסוכה. הם אוכלים בה, קוראים דברי תורה, ואפילו ישנים בתוכה. למרות שיש לחג סממנים דתיים מובהקים אוהבים גם חילוניים לבנות סוכה ולהרגיש שייכות לחג. יש מגוון רב של סוכות למכירה והרכבת כולם קלה. כך, שניתן לקיים את מצוות החג ללא מאמץ רב הכרוך בבניית ופירוק סוכה.
סכך לסוכה
סכך לסוכה
חג הסוכות הינו חג בעל סממנים דתיים אבל יש חילוניים רבים שחוגגים אותו על פי דרכם. הם אוהבים במיוחד לבנות סוכה ולשבת בה בפרקים שונים שלו. בניית סוכה נחשבת למנהג מרענן ורבים מקשטים אותה בצורה מקורית ומעמידים אותה לתחרות הסוכה היפה. ניתן לרכוש סוכה לנצח ולבנות אותה בקלות על פי הוראות הרכבה מפורטות נלוות.
סוכות הדר
תקנון השימוש באתר סוכות הדר

אתר סוכות הדר (להלן- "האתר") המצוי בבעלות חברת "א.א הדר גרופ בע"מ" ח.פ. 516024841 להלן- "החברה") משמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על-ידי ציבור הגולשים בישראל. השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמשים לאמור בתקנון זה.תחרות הסוכה היפה
תחרות הסוכה היפה
תנאי השימוש בתחרות הסוכה היפה
קניית סוכה
קניית סוכה
קניית סוכה יכולה להיות חוויה מאוד נעימה ולא מלחיצה. התקשרו עכשיו לנציגי מוקד המכירות של סוכות הדר ותקבלו תשובה לכל שאלה.
קניית סוכה
הצ׳קליסט - כל מה שצריך לדעת לפני קניית סוכה

הצ׳קליסט - כל מה שצריך לדעת לפני קניית סוכה. כמדי שנה, בחודש תשרי הקרוב יחפשו ישראלים רבים סוכה אותה הם יוכלו לשכור, על מנת שיוכלו לשבת בה בחג סוכות. ישנם רבים שבוחרים לרכוש סוכה, על מנת שיוכלו להתקין ולהשאיר אותה עומדת במשך כל השנה, כשהם מוסיפים עליה סכך ופריטים אחרים כמתבקש על פי ההלכה. אחרים בוחרים לשכור סוכה במיוחד לחג, ולהחזיר אותה בסיומו.


 סוכה למכירה
חג סוכות 2020 כבר כאן - האם יש לכם סוכה לחג

מי לא אוהב את חג סוכות? עוד טרם החג, עם הכנת קישוטים לסוכה, ההתרגשות כבר בשיאה! זמן האיכות עם המשפחה והחברים הקרובים - הוא יקר מפז. ובכנות, יש משהו נחמד בקיום מצוות החג - הרי לשבת ביחד, בין אם מדובר בסוכה לחצר או סוכה לגינה – זה בהחלט חגיגה בחוץ תחת כיפת השמים, אך ללא ספק, הכי בבית שאפשר.סוכה במבצע
כיצד נוכל למצוא סוכות איכותיות במחירים אטרקטיביים ולמה כדאי לשים לב

החלטתם לקנות סוכה. מכיוון שאתם רוצה לארח הפעם, בעלך או אחד המתבגרים שלכם החליטו לישון בסוכה, אתה רוצה להשוויץ בכישרון שלך בעיצוב ובקישוט, או מסיבה אחרת.סוכה למכירה
סוכות למכירה

לקראת תקופת החגים שוק הסוכות למכירה צובר תאוצה רבה, מהסיבה שבתקופה הזו יש באוויר הרגשה של התחדשות, של זמן איכות עם המשפחה, התבוננות פנימית עשיית חשבון נפש.סוכה טלסקופית - היתרונות הגדולים!
סוכה טלסקופית - היתרונות הגדולים!

כשהחופש הגדול מסתיים וחודש ספטמבר מתחיל, פתאום מרחפת בחלל האוויר תחושה מסוימת של ציפייה. חגי תשרי בפתח, כולנו הולכים לקראת תקופה של חגיגיות ושמחה, אבל יש כמה משפחות שבכל זאת מביעות דאגה ושואלות בחשש מה יהיה על הסוכה שיצטרכו לבנות השנה?


היום מגוון הסוכות הוא עצום וכמעט כל אחד יכול למצוא את שחפצה נפשו, אבל יש חברה אחת שנמצאת מעל כולן: סוכות הדר.


 סוכה טלסקופית – מדוע משתלם לקנות סוכה כזו לחג
סוכה טלסקופית - מדוע משתלם לקנות סוכה כזו לחג

סוכה טלסקופית – מדוע משתלם לקנות סוכה כזו לחג


אוטוטו חגי תשרי מגיעים, וזה סימן שאחרי יום כיפור נצטרך לבנות סוכה בחצר של הבית, בה נוכל לשבת במשך ימי החג, לארח בני משפחה, חברים, שכנים וכל מי שירצה להגיע אלינו לשבת בסוכה.סוכה טלסקופית- את חג סוכות 2020 תוכלו לחגוג בכל מקום!
סוכה טלסקופית - את חג סוכות 2020 תוכלו לחגוג בכל מקום!

הכירו, סוכה טלסקופית- את חג סוכות 2020 תוכלו לחגוג בכל מקום!קניית סוכה זה רק בסוכות הדר. בעמוד זה ריכזנו עבורכם מבחר מאמרים בנושאים מגוונים, הלכות לסוכות, קניית סוכות, מאמרים על סוכות הדר, מנהגי החג ועוד. מוזמנים לקרוא וללמוד מענייני חג הסוכות

שלח לחבר

שלח
ההודעה לחבר נשלחה בהצלחה