האם מותר לסכך ב'סכך לנצח'?
יש שחששו שלא לסכך בסכך לנצח, כיון שהדיקטים הדקים מחוברים אחד לשני, וזה דומה לקרש אחד שרחב מ32 ס"מ שפסול לסיכוך כנ"ל (שו"ת אז נדברו ח"ב סימן סו עמוד קיג, וחלק יב סימן לה עמוד פא, בשם הגרי"ש אלישיב). אולם, רבים מהפוסקים התירו את השימוש בסכך זה, כיון שאין דינו כנסר הרחב 32 ס"מ. והוא הדין שמותר לסכך במחצלת העשויה מקני סוף ונקשרים אחד לשני ע"י סיב צמחי או צמר גפן, בתנאי שלא נעשתה המחצלת לשם שכיבה (כי אז היא מקבלת טומאה), אלא לשם סיכוך או גידור (חזון עובדיה סוכות עמו כג ואילך, פסקי תשובות סימן תרכ"ט אות ו'). ואכן דאגנו לייצר לכם את סכך הדר שעונה על הקריטריונים המחמירים של ההלכה. הסכך עשוי מקני סוף הצומחים בארץ. קני הסוף הינם תלושים ואינם מחוברים לקרקע. קני הסוף אינם מקבלים טומאה. סכך הדר רפיה הינו כשר למהדרין ונשזר בעבודת יד עם צמח הרפיה שלא עבר שום תהליך עיבוד, ולכן הסכך מורכב מקני סוף טבעיים עם צמח הרפיה טבעי. סכך הדר יוטה הינו כשר ומורכב מקני סוף השזורים בחוט שהופק מצמח היוטה. מכיון שצמח היוטה עבר תהליך עיבוד והפיקו ממנו במהלך תהליך זה את חוט היוטה אז הסכך שנשזר בחוט זה הוא כשר ולא כשר למהדרין. אך הוא כשר לכתחילה לסיכוך. סכך הדר מיוצר רק לשם סכך באופן ספציפי עם מידות מדויקות ושיטת הכנה מאוד ייחודית ואיננו משמש או מיוצר לשום מטרה אחרת כגון מחצלת שכיבה וכיו"ב ולכן עונה על הדרישה ההלכתית גם בסוגיה זאת.

שלח לחבר

שלח
ההודעה לחבר נשלחה בהצלחה